Přednáška, beseda – To byl František kardinál Tomášek

Před třiceti lety zemřel František kardinál Tomášek (30. 6. 1899  – 4. 8. 1992). V letech 1954 – 1965 působil jako administrátor v Moravské Huzové. Zveme vás na dvě vzpomínková setkání do kina ve Štěpánově. V sobotu 17. září 2022 od 17:30 hodin zveme na přednášku a setkání s doc. PhDr. Jitkou Jonovou, Th.D., z katedry církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autorkou monografie František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“ o moravském působení Františka kardinála Tomáška.