Vivat Štěpánov (záznam slavnostního koncertu)

Kruh přátel hudby Štěpánov zve srdečně všechny příznivce vážné hudby do kina ve Štěpánově na záznam slavnostního koncertu mše C dur Jana Křtitele Vaňhaly pro sóla, smíšený pěvecký sbor, orchestr a varhany, který byl pořízen v kostele sv. Vavřince ve Štěpánově 4. června 2023. Účinkují pěvecký sbor Collegium Vocale, komorní orchestr Iši Krejčího s hosty, sólisté Michaela Dvořáková (soprán), Petra Zindler (alt) a Jan Gottwald (varhany). Vstupné je dobrovolné.